SEP | e-learning Burgerzaken | goed voorbereid op het NVVB examen!
18297
page-template,page-template-full_width,page-template-full_width-php,page,page-id-18297,qode-quick-links-1.0,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,qode-child-theme-ver-12.1.1582105462,qode-theme-ver-12.1,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-6.5.0,vc_responsive

E-learning Burgerzaken

SEP ontwikkelt e-learning voor gemeenten, specifiek voor medewerkers van Burgerzaken. Met het volledige e-learningpakket zijn medewerkers goed voorbereid op het NVVB MBO4-examen, voor substantieel lagere kosten ten opzichte van de huidige reguliere opleidingen. Beschik met het abonnement op het e-learningpakket altijd over actueel lesmateriaal!
Een veelomvattend pakket
Burgerzaken opleiding
Het e-learningpakket domein Burgerzaken is multi-inzetbaar:

 • Opleidingsinstrument voor Burgerzaken op MBO-niveau (norm van de NVVB)
 • Ondersteuning voor het werkproces
 • Geheugensteun voor backofficemedewerkers die onverwacht worden ingezet
 • Als naslag in het KCC voor het beantwoorden van vragen van burgers
 • Kennistoetsen maken: goede voorbereiding op het NVVB examen

 • Bij wijziging van wet- en regelgeving moeten medewerkers opnieuw een toets behalen voordat ze verder kunnen in het systeem
 • Mogelijkheid tot het testen van de kennis van (externe) medewerkers
 • Mogelijkheid tot uitbreiding met HBO-niveau
 • Mogelijkheid tot aanvulling met klassikale trainingen of intervisie

Inhoudsdeskundige partner:

MBO4-modules van de NVVB:
 • Adresonderzoek & adreskwaliteit
 • Afstamming
 • Awb
 • Brondocumenten
 • Gegevensverstrekking & privacybescherming
 • Huwelijk & geregistreerd partnerschap
 • Identiteit & identiteitsdocumenten
 • Migratie
 • Naamrecht
 • Nationaliteit
 • Nederlandse reisdocumenten
 • Overlijden
 • Rijbewijzen
 • RNI
 • Startersmodule Burgerzaken MBO
 • Systematiek gegevensverstrekking
 • Vaardigheidsmodule Dienstverlening
 • Vaardigheidsmodule Communicatie en conflicthantering
De voordelen van het SEPflix abonnement domein Burgerzaken:

Voor de hele afdeling te gebruiken

Geen arbeidsverletkosten: niet meer onnodig weg van de werkplek voor opleidingen ergens in het land

Volledig e-learningpakket: goed voorbereid op het NVVB mbo4-examen.

Altijd actueel: geen dure bijscholing door veranderde wet- en regelgeving (20% wijzigt jaarlijks!)

Substantiële kostenbesparing t.o.v. de huidige reguliere opleidingen

Efficiënt: plaats- en tijdonafhankelijk leren

Klassikaal, e-learning en blended
Sturen op leren leren

We leven in een tijd van constante verandering. Dat vraagt om een lerende organisatie én permanent leren van de medewerker. Permanent leren is nog niet vanzelfsprekend bij veel gemeenten en gemeenschappelijke regelingen, net zomin als leren met nieuwe leervormen zoals e-learning.

Permanent leren staat of valt met de persoonlijke motivatie van medewerkers. Om medewerkers te ‘leren leren’ is het van belang dat de medewerker de stap maakt van onbewust onbekwaam naar bewust onbekwaam, zodat de leerbehoefte ontstaat door intrinsieke motivatie.

Tegelijkertijd is het van belang dat er voldoende sturing plaatsvindt om de beweging naar het permanent leren op gang te brengen. In de visie van SEP en de MariënburgGroep stelt de organisatie kaders, waarbinnen medewerkers verantwoordelijkheid krijgen voor de eigen ontwikkeling. Dat geldt ook voor het opleidingsaanbod: u als organisatie bepaalt het aanbod voor uw medewerkers, laat ze daarbinnen zelf kiezen en u spiegelt de resultaten. U stuurt zo op het leren leren van uw organisatie en medewerker.

Een didactisch verantwoord digitaal leerplatform en e-learning zijn uitstekende middelen om uw organisatie te helpen met het sturen op het leren leren. Een eigen leer- en ontwikkelplatform met alle vormen van leren past in deze visie.

Voor leren en verbeteren gaan wij uit van de basisprincipes van het sociaal constructivisme: we doen kennis op met anderen, construeren en geven het betekenis.

De volgende leerprincipes vormen de basis voor ons idee over leren en ontwikkelen:

 • Leren is het construeren van kennis.
 • Leren bouwt voort op eerdere ervaringen.
 • Leren is een actief proces.
 • Leren is een sociaal proces.
 • Leren is contextgebonden.

MariënburgGroep biedt drie vormen van leren en ontwikkelen aan:

 • Klassikaal leren
 • E-learning
 • Blended learning
Burgerzaken opleiding
Vraag vrijblijvend een demo-account van het e-learningpakket Burgerzaken aan!

  Benieuwd naar de mogelijkheden?