SEP | e-learning voor (lokale) overheid
15227
page-template,page-template-full_width,page-template-full_width-php,page,page-id-15227,qode-quick-links-1.0,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,qode-child-theme-ver-12.1.1582105462,qode-theme-ver-12.1,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-6.4.2,vc_responsive

E-learning voor gemeenten

 

SEP is dé e-learningspecialist voor de overheid en ontwikkelt e-learning voor élke ambtenaar. Van gemeente- en overheidsbrede kennis tot domeinspecifieke e-learning, voor elk wat wils.

 

In eigen tempo leren op een leuke interactieve manier, dat is wat e-learning u kan bieden. Wilt u meer weten over de inhoud en opzet van onze e-learning? Volg dan één van onze webinars. Hier ziet u welke e-learningcursussen en leerlijnen SEP allemaal biedt. En SEP ontwikkelt steeds verder door!

Alle e-learning van SEP is speciaal ontwikkeld voor en afgestemd op medewerkers van gemeenten en gemeenschappelijke regelingen.

 

Het didactisch model van de e-learning van SEP is gebaseerd op het principe dat herhaling de kracht van leren is en dat het leren op tijd en vanuit intrinsieke motivatie plaatsvindt. Dat betekent dat leren leuk moet zijn, speels en met humor. Ook moet het leren aansluiten bij de situatie van de medewerker. Ten slotte zijn feedback en reflectie belangrijke factoren voor de intrinsieke motivatie van medewerkers om te leren leren.

De e-learning van SEP wordt modulair ontwikkeld met modules van 20 tot 25 minuten (rekening houdend met de aandachtsspanne van de medewerker) volgens het didactisch model inclusief casus, interactieve lesstof en kennistoetsen.

 

Voor huidige én nieuwe medewerkers kan uw gemeente het tijd- en plaatsonafhankelijk leren aanbieden op basis van e-learning, eventueel gecombineerd met één of meerdere klassikale bijeenkomsten door inzet van eigen mensen of andere trainers.

SEPflix algemeen

 • Algemene wet bestuursrecht
 • Awb in de praktijk
 • Basisregistratie Adressen en Gebouwen
 • Beeldschermwerk
 • Effectieve beleidsnota’s schrijven
 • Fysieke veiligheid
 • Gemeentelijke financiën
 • Het inkoopproces
 • Inkoop en aanbesteden
 • Informatiebeheer
 • Lean management
 • Omgaan met Wob-verzoeken
 • Omgevingswet
 • Ondermijning
 • OR basiskennis voor OR-leden

 • OR voor elke ambtenaar
 • Planning- en controlcyclus
 • Proces- en projectmanagement
 • Raadsinstrumenten
 • Stelsel voor basisregistratie
 • Suwinet
 • Telefoonetiquette
 • Tips voor heldere tekst
 • Werken bij de belastingsamenwerking
 • Werken bij de gemeente
 • Werken in de anderhalvemetersamenleving
 • Werken met Zaaksysteem.nl
 • Wet verbetering poortwachter
 • Zaakgericht werken (light)
 • Zaakgericht werken (pro)

SEPflix iBewustzijn

 • De AVG
 • Identiteitsfraude
 • Informatieveiligheid
 • Integriteit
 • Meldplicht datalekken

 • Omgaan met social media
 • PIA
 • Privacy
 • Ransomware
 • Veilig thuiswerken

SEPflix gedrag

 • Bewegen
 • Klantgericht handelen
 • Mindfulness
 • Omgaan met agressief gedrag
 • Persoonlijke drijfveren

 • Professioneel communiceren
 • Resultaatgericht werken
 • Veranderingen en weerstand
 • Voeding

SEPflix digitaal

 • E-mailetiquette
 • Google als een professional
 • Excel
 • Outlook

 • Powerpoint
 • Videovergaderen en chat etiquette
 • Word

e-learningpakket Burgerzaken

 • Adresonderzoek & adreskwaliteit
 • Afstamming
 • Awb
 • Brondocumenten
 • Communicatie & conflicthantering
 • Documentechtheid & fraude
 • Dienstverlening
 • Gegevensverstrekking & privacybescherming
 • Huwelijk & geregistreerd partnerschap
 • Identiteit & identiteitsdocumenten
 • Migratie

 • Naamrecht
 • Nationaliteit
 • Nederlandse reisdocumenten
 • Overlijden
 • Rijbewijzen
 • RNI
 • Startersmodule Burgerzaken MBO
 • Systematiek gegevensverstrekking
 • Vaardigheidsmodule Dienstverlening
 • Vaardigheidsmodule Communicatie en conflicthantering

Verkiezingen

Sociaal domein

 • Verkiezingen voor stembureauleden, tellers en voorzitters
 • Coronaproof verkiezingen

 • Leerlijn Participatiewet – complete leerlijn met 5 cursussen
 • Voorliggende voorzieningen (binnenkort beschikbaar)
 • Schuldhulpverlening (binnenkort beschikbaar)

Belastingen

 • Leerlijn WOZ-medewerker – complete leerlijn met 7 cursussen
 • Accountmanagement
 • Basisregistratie Adressen en Gebouwen
 • Basisregistratie Kadaster
 • Belastingverordeningen en beleidsregels

 • Interne audits en verbijzonderde interne controles
 • Invordering
 • Kwijtschelding
 • Stelsel van basisregistraties
 • Waterschapsbelastingen

SEPflix
Met een abonnement bepaalt u zelf

 

Met een SEPflix-abonnement bepaalt u zelf welke e-learningmodules u openstelt voor medewerkers: u heeft onbeperkt toegang tot ons volledige aanbod van gemeente- en overheidsbrede e-learning. Het aanbod wordt elke maand aangevuld met vernieuwde modules. Veel thema’s die speerpunten zijn van de (lokale) overheid zijn actueel en hebben een terugkerend karakter, zoals informatieveiligheid en privacy, integriteit, helder schrijven, werken bij de gemeente, werken bij de belastingsamenwerking, financiën, omgaan met Wob-verzoeken en algemene wet bestuursrecht. Voor huidige én nieuwe medewerkers kan uw overheidsorganisatie in eigen tempo leren op basis van e-learning, eventueel gecombineerd met een of meerdere klassikale bijeenkomsten door inzet van eigen mensen of andere trainers. SEP werkt samen met diverse opleiders.

Kwaliteit van de e-learning

 

De e-learningcursussen van SEP zijn van hoogstaande kwaliteit en opgebouwd conform een beproefd didactisch model. Het didactisch model van de e-learning van SEP is gebaseerd op het principe dat herhaling de kracht van leren is en dat het leren op tijd en vanuit intrinsieke motivatie plaatsvindt. Dat betekent dat leren leuk moet zijn, speels en met humor. Ook moet het leren aansluiten bij de situatie van de medewerker. Ten slotte zijn feedback en reflectie belangrijke factoren voor de intrinsieke motivatie van medewerkers om te leren leren.

 

De e-learning van SEP wordt modulair ontwikkeld met modules van 20 tot 25 minuten (rekening houdend met de aandachtsspanne van de medewerker) volgens het didactisch model inclusief casus, interactieve lesstof en kennistoetsen.

Benieuwd naar onze e-learning?