Gemeenteraad | introductieprogramma voor raadsleden | e-learning
18131
page-template,page-template-full_width,page-template-full_width-php,page,page-id-18131,qode-quick-links-1.0,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,qode-child-theme-ver-12.1.1582105462,qode-theme-ver-12.1,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-6.5.0,vc_responsive

Gemeenteraad | Introductieprogramma voor raadsleden

Hoe word en blijf je een goed raadslid? SEP ontzorgt en ondersteunt gemeenten
met e-learning en klassikale trainingen voor de gemeenteraad,
zodat raadsleden weten hoe zij hun rol kunnen invullen.

Als gemeenteraad is het van belang dat de continuïteit wordt geborgd. Door bij verkiezingen nieuwe kandidaten op de lijst te krijgen en deze op te leiden zorgt u hiervoor. Het is daarbij van belang om een samenhangende aanpak te kiezen, waardoor de gehele gemeenteraad blijft leren.

In de leercirkel Gemeenteraad, door SEP ontwikkeld, is sprake van permanente educatie met een integrale aanpak met samenhang. De interventies staan niet los, maar hebben een ‘kop’ en een ‘staart’. Hierdoor krijgt u een permanente verbetercyclus voor de gemeenteraad.

Het kan zijn dat niet alle onderdelen op uw gemeenteraad van toepassing zijn. U kiest zelf welke opbouw u wilt in de leercirkel. U houdt de regie!

Gemeenteraad

Hoe kan ik mijn rol als volksvertegenwoordiger goed uitvoeren?

In een korte sessie van een uur begeleiden wij een raadslid bij het opstellen van een persoonlijk ontwikkelplan. Hierdoor komt het raadslid te weten wat je als raadslid hoort te weten en te kunnen.

Leren en afbakenen

Met het e-learningpakket Raadsleden krijgen (beginnende) raadsleden inzicht in de positie van de gemeente in het staatsbestel, de taken en inrichting van het gemeentebestuur, de bevoegdheden van het gemeentebestuur, wet- en regelgeving, de ambtelijke organisatie en gemeentelijke financiën. Tevens krijgen ze een inkijk in de Algemene wet bestuursrecht en leren ze welke instrumenten ze als raadsleden tot hun beschikking hebben. Aanvullend zijn er andere relevante e-learningmodules beschikbaar.

  • Basiskennis raadsleden: introductie in het gemeentelandschap en de gemeentelijke organisatie
  • Specifieke kennis over de gemeente: verdieping op de organisatie en budgetten van de gemeente
  • Wet gemeenschappelijke regelingen: informatie over gemeenschappelijke regelingen

raadslid

Raadslidmaatschap in de praktijk

In drie avonden worden raadsleden klaargestoomd voor de praktijk:

  • Debatteren: theorie over argumentatieleer en debattechnieken met praktijkoefeningen
  • Feitenonderzoek: hoe doe je feitenonderzoek en waar moet beleid aan voldoen?
  • Planning & Controlcyclus: hoe kun je als raadslid inspelen op de cyclus?

Veranderende rol van de gemeenteraad

De rol van een raadslid verandert constant: deze veranderende rol wordt klassikaal toegelicht aan raadsleden in één avond.

 

Daarnaast kan het zijn dat u als gemeenteraad voor bepaalde thema’s en uitdagingen gaat in uw raadsperiode, zoals samenwerkingen, gemeenschappelijke regelingen of de toekomst van het platteland. SEP kan voor allerlei thema’s interessante thema-avonden opzetten en begeleiden. Deze thema-avonden worden op maat opgezet en worden speciaal voor uw gemeenteraad ontwikkeld. De insteek kan ook verschillend zijn: het kan gaan om een presentatie, maar ook om een interactieve workshop waarbij raadsleden actief aan de slag gaan met een casus.

Evaluatie en bijstellen

Raadsleden werken hun persoonlijk ontwikkelplan bij en formuleren nieuwe doelen. Hierna krijgen zij de kans om met een adviseur te praten over het persoonlijke plan.

 

Als afsluiting op de raadsperiode of tijdens de raadsperiode kunt u een teambuildingsactiviteit voor uw raad organiseren. Dit kan dus enerzijds bedoeld zijn om de periode af te sluiten, en anderzijds om samen als team verder te gaan na de activiteit. Wij adviseren daarvoor een interactieve dag, waar raadsleden in groepjes aan de slag gaan met het oplossen van een casus. Verschillende fracties worden door elkaar gemengd, zodat een keer samengewerkt wordt met andere raadsleden. In een veilige omgeving krijgen de raadsleden de kans om elkaar te leren kennen.

Modulair, maatwerk of casuïstiek?

Het opleiden van raadsleden

Maatwerk

Heeft u een specifieke leerbehoefte binnen de gemeenteraad en is dit niet op te lossen met een standaard trainingsprogramma? Dan kunt u kiezen voor een maatwerktraining. Het is mogelijk om een trainingsprogramma helemaal op maat te laten maken, over elk denkbaar thema dat relevant is voor de gemeenteraad, voor een beginnend raadslid en een gevorderd raadslid.

Onderzoek en advies

Heeft u vragen over een (dreigend) organisatieprobleem? Wilt u over de plannen van uw bestuurder de mening van een onafhankelijke partij? Of heeft u een andere onderzoeksvraag?

Wij helpen u graag verder.

In 2014 bleek dat 85% van alle kiezers het beter opleiden van raadsleden een geschikt middel vindt om de kwaliteit van gemeenteraden te verbeteren. Raadsleden moeten het speelveld kennen, voldoende mensen spreken, weten waarover het gaat. Ze moeten zich tot op bepaalde hoogte bekwamen. Door de inzet van de leercirkel van SEP krijgen raadsleden training over veel verschillende onderwerpen. Dit helpt het raadslid een top volksvertegenwoordiger te worden! Iedere gemeenteraad heeft een eigen budget dat gebruikt kan worden voor opleiding.

Dit varieert volgens Raadslid.nu van 217 euro tot 7,8 miljoen per gemeente. Des te minder inwoners een gemeente heeft, des te kleiner het percentage van het gemeenteraadbudget in het totale budget is. Raadsleden hebben recht op niet-partijpolitieke scholing. Dit is sinds 2014 vastgelegd in het rechtspositiebesluit raads- en commissieleden. De kosten hiervoor worden bij veel gemeenten ook in de algemene begroting opgenomen. Bij andere gemeenten is dit in de raadsbegroting en er zijn gemeenten waar dit nergens wordt opgenomen.

Screening van raadsleden

Al langere tijd wordt gewaarschuwd voor criminele infiltratie in de lokale politiek. Volgens Marcel Broekhorst – directeur van onze partner Signum Interfocus – zijn gemeenten zich nog onvoldoende bewust van de risico’s.

 

Opvallend genoeg is screening van kandidaten voor de meeste partijen geen prioriteit, terwijl het echt noodzakelijk is. “Men zal moeten afwegen wat men wil en moet weten van een kandidaat, voordat deze persoon toegang krijgt tot vertrouwelijke informatie en het ‘gezicht’ van de lokale partij wordt”, aldus Marcel Boekhorst.

 

Signum Interfocus heeft een wegingsdocument ontwikkeld, aan de hand waarvan per screening een afweging wordt gemaakt op welke inhoudelijke onderdelen en op welk niveau de kandidaat dient te worden gescreend.

Er wordt inzicht verkregen in de volgende zaken:

  • integriteitsrisico’s;
  • CV-check en financiële situatie van de kandidaat;
  • nevenfuncties en -activiteiten die mogelijk strijdig zijn met het belang van de partij of de gemeente;
  • mogelijke schending van integriteitsregels in de vorige werkomgeving en hoe de persoon hiermee is omgegaan.

 

Screenen is een vak. Het vergt kennis en kunde op gebied van de mogelijkheden van onderzoek: er zijn juridische en wettelijke kaders. Het dient professioneel, kundig en integer te gebeuren; het gaat tenslotte over de toekomst en belangen van een kandidaat in uw organisatie. In samenwerking met Signum Interfocus ontzorgt en ondersteunt SEP u hierin.

Interesse in ons aanbod voor de gemeenteraad?