SEP | Medezeggenschap | e-learning en trainingen voor de ondernemingsraad en medezeggenschapsraad
16580
page-template,page-template-full_width,page-template-full_width-php,page,page-id-16580,qode-quick-links-1.0,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,qode-child-theme-ver-12.1.1582105462,qode-theme-ver-12.1,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-6.5.0,vc_responsive

Medezeggenschap

Als ondernemingsraad is het van belang dat u continuïteit borgt. Dat doet u door nieuwe leden te werven en op te leiden. Ook is het van belang dat u een samenhangende aanpak kiest, waardoor u als gezamenlijke ondernemingsraad optreedt, met ieder een eigen rol. SEP verzorgt educatieve trainingen, workshops en e-learning voor de OR.

De leercirkel

SEP heeft een leercirkel speciaal voor de OR ontwikkeld, waarbij sprake is van permanente educatie met een integrale aanpak met samenhang.

De interventies staan niet los, maar hebben een ‘kop’ en een ‘staart’. Hierdoor krijgt u een permanente verbetercyclus voor uw ondernemingsraad.

Mogelijk zijn niet alle onderdelen op u van toepassing. Daarom kiest u zelf welke opbouw u wilt in uw leercirkel. U houdt de regie!

Wat willen we bereiken?

De basis van een ondernemingsraad is van groot belang om daadwerkelijk resultaat te boeken. Is het niet duidelijk wat de visie, missie en doelen zijn? Blijven de taken, plaatsen en rollen van de OR en leden van de OR vaag?

 

In een tweedaagse training worden deze thema’s glashelder, wat een goede basis van de ondernemingsraad tot gevolg heeft. Er wordt aandacht besteed aan welke zaken in zowel de organisatie als in de OR spelen en over welke competenties de leden beschikken, zodat deze optimaal kunnen worden benut.

Leren en afbakenen

Het onderdeel Leren en afbakenen bestaat uit drie interventies.

 

Nieuwe OR-leden moeten in korte tijd op de hoogte zijn van alles wat hierbij komt kijken. Onze e-learning is bij uitstek geschikt om hen basiskennis bij te brengen. De training Basiskennis OR gaat in op de WOR en de belangrijkste taken van de medezeggenschap in relatie tot de organisatie. Met de tweedaagse training voor de gevorderde OR verdeelt u verschillende taken op de juiste manier, heeft u meer inzicht in de relatie met de bestuurder en weet u hoe u de achterban kunt betrekken bij de medezeggenschap.

Medezeggenschap in de praktijk

Als de basis van de ondernemingsraad duidelijk gevormd is en de OR-leden voldoende kennis hebben over de OR, taakverdeling en de organisatie, zijn we er nog niet. In de praktijk kunnen er problemen ontstaan.

 

SEP organiseert een training van vier dagdelen per jaar waarbij de nadruk ligt op het bespreken van casuïstiek. U krijgt hierin ondersteuning en begeleiding. In complexe adviesvraagstukken is het prettig om met een externe onafhankelijke partij te sparren over uw rol als ondernemingsraad en de adviserende dan wel instemmende taak die u heeft. Na deze training heeft u meer praktische ervaring die u kunt gebruiken in uw dagelijkse OR-werk.

Onderweg met de OR

Als de ondernemingsraad goed is gevormd waarbij taken zijn verdeeld, rollen duidelijk zijn en de leden voldoende kennis hebben opgedaan, zijn aanvullende trainingen over specifieke onderwerpen soms van waarde.

 

SEP biedt vier trainingen aan ter ondersteuning en advies voor de medezeggenschap, op het gebied van reorganisaties, participatie, arbo, HRM en onderhandelen.

Evalueren en bijstellen

Als laatste interventie verzorgt SEP twee trainingen om het werkplan van de ondernemingsraad, de onderlinge samenwerking en de taakverdeling te evalueren en bij te stellen.

 

Met de opfristraining van één dag wordt alles kort herzien en wordt er aandacht besteed aan de rechten van de OR. De Teambuilding-training is ideaal om het onderlinge vertrouwen te versterken.

Uitvoerend adviseur

Jos Menheere is de uitvoerend adviseur voor de leercirkel medezeggenschap. Hij heeft meer dan 40 jaar ervaring bij de gemeentelijke overheid als hoofd financiën en hoofd belastingen. Daarnaast heeft hij meer dan 15 jaar ervaring met medezeggenschap als voorzitter en secretaris van ondernemingsraden en medezeggenschapsraden.

 

Jos: “Medezeggenschap zit in mijn bloed en daar voel ik me nog steeds erg happy mee. Natuurlijk zijn de formele regeltjes belangrijk, maar ik ben en blijf een praktijkman in hart en nieren.”