Alle blogs

Online onderwijs: veel studenten vrezen studievertraging

23 februari 2021

Honderden mbo’ers verwachten studievertraging op te lopen door de coronacrisis. Dat blijkt uit een onderzoek onder meer dan 1000 mbo-studenten door JOB, de belangenvereniging van mbo-studenten. Net zoals op het hbo en wo vindt maar zo’n 30 procent van het onderwijs op het mbo fysiek plaats.

Kwaliteit

Studievertraging is niet het enige probleem waar studenten tegenaan lopen. Ook de kwaliteit van online onderwijs bevalt niet iedereen. Ruim 55.000 studenten tekenden daarom een petitie voor korting op het collegegeld. “We missen de interactie met docenten heel erg”, zegt Sema Keskin, die de petitie startte. “Daarnaast kunnen we niet of minder gebruik maken van studieruimtes. Ik hoop dat er op z’n minst financiële compensatie komt.”

 

Studenten vertellen aan CAOP hoe ze deze maanden hebben ervaren, en waarom sommigen door online onderwijs zelfs overwegen om te stoppen met hun studie:

Amper gegevens

Over het onderwijs in deze coronaperiode zijn nog amper gegevens. Wel vergeleek de Vrije Universiteit Amsterdam resultaten en ervaringen van studenten tijdens de eerste golf met de jaren daarvoor. “Opvallend is dat de motivatie en tevredenheid van studenten afnam, maar de prestaties beter werden”, zegt Melanie Ehren, hoogleraar-directeur onderzoeksinstituut Learn!. “De rijkheid aan vormen die we nu aanbieden, zorgt er misschien wel voor dat we beter aansluiten bij verschillende leerstijlen. Het is wel zo dat die piek in prestaties nu weer afvlakt, het is toch lastig vol te houden.”

  • Bullet number 1
  • Bullet number 2
  • Bullet number 3
  • Bullet number 4

“Docenten doen hun best en daarvoor neem ik mijn pet af”, zegt Kirschner. “Maar de meesten hebben dit nooit eerder gedaan. En dat geldt ook voor de studenten, die hebben hier niet voor gekozen en zijn hier niet aan gewend.” Toch denkt Ehren dat een vorm van ‘hybride onderwijs’ in de toekomst goed zou zijn. “Een deel van het onderwijs, met name de hoorcolleges, zouden we online meer met kennisclips kunnen doen. Dan kunnen de fysieke colleges meer om interactie draaien.”