SEP | Introductieprogramma voor gemeenten | blended learning met e-learning naar keuze
17587
page-template,page-template-full_width,page-template-full_width-php,page,page-id-17587,qode-quick-links-1.0,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,qode-child-theme-ver-12.1.1582105462,qode-theme-ver-12.1,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-6.5.0,vc_responsive

Introductieprogramma voor gemeenten

Blended learning, met e-learningpakket naar keuze
e-learning gemeente

E-learningpakket

Basiskennis e-learning voor gemeenten

SEP heeft al veel e-learningmodules ontwikkeld die door een gemeente in beginsel worden gevraagd als basiskennis voor élke ambtenaar en meer: er is dus al veel werk verricht. Uw gemeente kan een vliegende start maken op basis van e-learning, gecombineerd met een of meerdere klassikale bijeenkomsten door inzet van eigen mensen of uitvoering door onze trainers.

De meest gekozen standaard e-learningcursussen voor élke ambtenaar zijn:
• Werken bij de gemeente (7 modules)
• iBewustzijn basis (6 modules)
• Tijd voor integriteit (1 module)
• Privacy (3 modules)
• Gemeentelijke financiën basis (5 modules)
• Algemene wet bestuursrecht basis (3 modules)
• Wet verbetering poortwachter (3 modules)
• Vitaliteit: voeding en bewegen (2 modules)

• Helder schrijven (6 modules)
• Omgaan met Wob-verzoeken (1 module)
• Google als een professional (1 module)

• Basiskennis ondernemingsraad (1 module)
• Persoonlijke drijfveren (1 module)
• Identiteitsfraude (2 modules)
• Ransomware (1 module)
• Fysieke veiligheid (1 module)

Specifiek per profiel:
• Raadsinstrumenten: voor raadsleden en beleidsmedewerkers (2 modules)
• Basiskennis ondernemingsraad voor OR-leden (3 modules)

 

Benieuwd naar een e-learningcursus?

gemeentelijke financiën

Een goed begin is het halve werk

Het belang van een introductieprogramma

We leven in een tijd van constante verandering. Dat vraagt om een lerende organisatie én permanent leren van de medewerker. Permanent leren staat of valt met de intrinsieke motivatie van medewerkers.

 

In de visie van SEP, en onze partner Infolearn, stelt de organisatie kaders en daarbinnen krijgen de medewerkers eigen verantwoordelijkheid voor de eigen ontwikkeling. Dat geldt ook voor het opleidingsaanbod. U als organisatie bepaalt het aanbod voor uw medewerkers en laat ze daarbinnen kiezen. U stuurt op het ‘leren leren’ van uw organisatie en medewerker. Uw organisatie blijft in beweging binnen uw doelen.

Leren is de kracht van herhaling, op tijd en vanuit intrinsieke motivatie. Dat betekent dat leren leuk moet zijn, speels, afwisselend en met humor. Ook moet leren aansluiten bij de situatie.

 

De meest effectieve en efficiënte wijze van leren is blended leren: een slimme mix van leervormen die aansprekend is voor de deelnemer, waardoor het volgen van de lesstof als leuk en leerzaam wordt ervaren.

Een medewerker die de eerste stap binnen de gemeente zet, gaat door de ‘wasstraat’ van het introductieprogramma. Dit is hét moment om de basiskennis te borgen en de gemeentespecifieke processen, contactpersonen en projecten te duiden. De ‘wasstraat’ is daarbij echter ook het moment om de gewenste cultuur onder de aandacht te brengen en het permanent leren te stimuleren en de gewenste leercultuur in te zetten.

Introductiepakketten op maat

introductiepakketten

Heeft u nog geen introductieprogramma voor nieuwe medewerkers? Dan adviseren wij te starten met het basispakket. In het basispakket heeft u de gelegenheid om de eerste stap te zetten naar een introductieprogramma en deze modulair op te bouwen.

Heeft u al een introductieprogramma en meerdere groepen en thema’s per jaar? In dat geval is het premiumpakket geschikt. Als u de klassikale trainingen zelf wilt uitvoeren, kunnen wij u begeleiden met het opbouwen van de lesstof. Daarnaast bieden wij een extra functionaliteit in de leeromgeving, waardoor u in staat bent om op eenvoudige wijze zelf de klassikale bijeenkomsten te plannen en te organiseren. Dat scheelt u weer tijd.

Bent u al enige tijd op weg met het introductieprogramma en heeft u jaarlijks terugkerende thema’s (zoals integriteit en helder schrijven)? Of wilt u ook specifieke basiskennis voor bijvoorbeeld raadsleden en OR-leden? Dan is het introductiepakket Pro met toegang tot alle e-learning speciaal voor ambtenaren een aanrader. Momenteel beslaat het totaalabonnement circa 40 e-learningmodules. Jaarlijks komen daar minimaal 20 modules zonder meerkosten bij. Door voor dit pakket te kiezen, heeft de gemeente de mogelijkheid om de e-learning voor zowel actuele en terugkerende thema’s als het introductieprogramma in te zetten.

Videolearning

videolearning

Eén plaatje zegt meer dan 1000 woorden, één filmpje meer dan 1000 plaatjes. Een video kan erg efficiënt worden ingezet voor onderdelen die steeds herhaald moeten worden en nauwelijks veranderen. Hiermee worden kosten en tijd bespaard. Door videolearning wordt de aandacht van de medewerker vastgehouden. Als u kiest voor het basispakket, krijgt u één videolearning naar keuze. Bij zowel het premium- als het propakket bieden wij u twee videolearnings naar keuze aan.

 

Er zijn diverse thema’s waarbij videolearning het perfecte middel is, onder andere:
• welkomstwoord introductieprogramma
• digitale rondleiding gebouwen
• voorstelronde contactpersonen
• zaakgericht werken in combinatie met de applicatie (softwaresimulatie)
• burgemeester en secretaris stellen zich voor, geven boodschap over de gemeente en de gewenste cultuur

Uitvoering en begeleiding van blended learning

De slimme mix van klassikaal met digitaal

Ontwikkeling van uw (klassikale) gemeentespecifieke lesstof
SEP helpt u met het vormgeven van de blended variant. Wij gaan met u aan de slag en bouwen in zeer korte tijd een modulair blended introductieprogramma op. U heeft de keuze om de klassikale trainingen zelf uit te voeren of te laten geven door onze trainers*. Als u de trainingen zelf wilt uitvoeren, begeleiden wij u met het opbouwen van de klassikale lesstof, zodat deze in samenhang met de digitale lesstof het best tot zijn recht komt. De klassikale vorm wordt zoveel mogelijk met casuïstiek opgebouwd om het leuk, aantrekkelijk en uitdagend te maken.

 

Voor het ontwikkelen van de gemeentespecifieke lesstof (digitaal c.q. klassikaal) en de begeleiding van workshops gebruikt SEP een beproefde aanpak met de kwaliteitscirkel.

 

* Wij adviseren de klassikale training ‘integriteit’ altijd extern te beleggen.

Per thema op maat begeleid
Nadat duidelijk is hoe het introductieprogramma van uw gemeente eruit moet komen te zien, wordt per thema bepaald welke lesstof zich leent voor digitale leervormen en welke lesstof klassikaal wordt behandeld. Het gemeentespecifieke digitale materiaal (bijvoorbeeld het organogram, integriteitsprotocol, de mandaatregeling) wordt in de digitale leeromgeving toegevoegd.

 

De klassikale lesstof wordt door de onderwijskundige met de trainer (Train de Trainer) ontwikkeld, voorbereid en uitgevoerd. Daarna wordt de eerste uitvoering begeleid. Na uitvoering vindt een evaluatiegesprek plaats met de trainer en opdrachtgever, worden er lessen getrokken en wordt de tweede trainingsronde voorbereid. Ook wordt een evaluatie uitgezet bij de deelnemers. De feedback wordt besproken en verwerkt in de klassikale training en/of de e-learning of het leerpad. Standaard worden twee cycli meegenomen in de begeleiding, zodat u de kwaliteit van het introductieprogramma opbouwt én borgt.

leercirkel

Uw eigen leeromgeving

SEP biedt een digitale leeromgeving met een grote hoeveelheid functionaliteiten waarmee u e-learningcursussen en talentontwikkeling in de organisatie kunt organiseren en aanbieden. Het is mogelijk om alle leervormen in uw leeromgeving aan te bieden. Niet alleen e-learning, maar ook klassikale trainingen. Coaches uit de eigen organisatie kunnen als docent worden gekoppeld aan de trainingen.

 

De gemeente heeft vaak zelf een aantal cursussen die zij zelf uitvoert, danwel bij een andere partij inkoopt. De digitale leeromgeving heeft de mogelijkheid om deze cursussen in te voeren en zelf in te vullen. Er is dus geen sprake van een zogenaamde vendor-lock-in, waarbij de leeromgeving alleen de leervormen van de leverende partij ondersteunt. Dit maakt u als gemeente flexibel in uw keuzes.

academie

SEP werkt met partners aan specifieke thema’s. Voor de digitale leeromgeving werkt SEP samen met Infolearn. In de afgelopen tien jaar heeft Infolearn zich ontwikkeld tot specialist in het nieuwe leren, door middel van een webbased leermanagementsysteem (LMS), inclusief content en diverse services. De onderliggende digitale leeromgeving heeft nog veel meer mogelijkheden die benut kunnen worden, afhankelijk van de behoefte van de organisatie. Het unieke aan deze opzet is de modulaire opbouw. De gemeente werkt stapsgewijs en in eigen tempo toe naar het ‘leren leren’ in de organisatie.

SEP biedt meer

SEP is uw partner, ook voor nieuwe e-learningcursussen
SEP ontwikkelt in samenwerking met gemeenten nieuwe e-learningcursussen. Hiervoor wordt de door ons beproefde methode van de e-leer en ontwikkelstraat ingezet, voor het ontwikkelen c.q. bijstellen van de digitale cursus. Met minimale inspanning vanuit de gemeenten gaat SEP voor u aan de slag om het lesmateriaal digitaal te verwerken. De reeds beschikbare e-learning wordt afgezet tegen de leerdoelen. De e-learning wordt modulair opgebouwd met modules van 15 tot 25 minuten. Dit heeft te maken met de gemiddelde aandachtsspanne van een medewerker. Het motiveert om telkens binnen dit tijdsbestek een module te kunnen afronden.

Gemeentespecifieke terugkerende thema’s
Veel thema’s die in een introductieprogramma worden geplaatst of speerpunten zijn van de gemeente, hebben een terugkerend karakter. Dat geldt ook voor andere (gemeentebrede) thema’s, zoals werken bij de gemeente, integriteit, informatieveiligheid & privacy, financiën voor niet-financiële medewerkers, Wet verbetering poortwachter, helder schrijven, inkoop, omgaan met Wob-verzoeken en Algemene wet bestuursrecht.

 

Actuele thema’s: integriteit, informatieveiligheid & privacy
Integriteit, informatieveiligheid en privacy zijn zeer actuele thema’s waarvan het (informatie)bewustzijn en handelen in het DNA van élke ambtenaar benodigd is. Het leren hiervan is niet eenmalig, maar heeft een permanent karakter. SEP heeft deze thema’s niet alleen in e-learning ontwikkeld, maar verzorgt een gemeentebreed programma op informatieveiligheid en privacy. Zo heeft SEP iBewustzijnpakketten met de integrale aanpak via de leercirkel iBewustzijn, waarin alle benodigde interventies door ons kunnen worden verzorgd.

Benieuwd wat SEP voor u kan betekenen?